Ẩm thực

Big Fernand

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  12:00 - 14:30
 • Thứ 2
  19:30 - 22:30
 • Thứ 3
  12:00 - 14:30
 • Thứ 3
  19:30 - 22:30
 • Thứ 4
  12:00 - 14:30
 • Thứ 4
  19:30 - 22:30
 • Thứ 5
  12:00 - 14:30
 • Thứ 5
  19:30 - 22:30
 • Thứ 6
  12:00 - 14:30
 • Thứ 6
  19:30 - 22:30
 • Thứ 7
  12:00 - 14:30
 • Thứ 7
  19:30 - 22:30
 • Chủ Nhật
  12:00 - 14:30
 • Chủ Nhật
  19:30 - 22:30

Thể loại ẩm thực

 • Món Mỹ

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Hiện đại